Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Filiz Oben BAYRAKTAR2022 yılı Haziran ayında İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) Bölümü'nden 3.'lük ile mezun olan Filiz Oben Bayraktar, Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde yüksek lisans yapmaktadır. Lisans eğitimi boyunca vakıf, hastane, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kliniklerde staj yapan Bayraktar, Koç Üniversitesi Hastanesi, İstanbul Medipol Hastaneleri, Spastik Çocuklar Vakfı gibi merkezlerde ABD başta olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde köklü üniversitelerde eğitim alan dil ve konuşma terapistlerini, çocuk göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, yoğun bakım, aerodigestif konseyleri gibi multidisipliner çalışma ortamlarını deneyimleme fırsatı bulmuştur.

2022-2023 yılları arasında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Filiz Oben Bayraktar, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi Kulübü'nün kurulmasına da öncülük etmiştir.

Lisans eğitimim boyunca TÜBİTAK 2209-A "Okul Öncesi Dönemde Kafiye Farkındalığının Dijital Aplikasyonla Desteklenmesi" projesinin yürütücülüğünü üstlenmiş, ulusal ve uluslararası kongrelere, eğitimlere ve çeşitli bilimsel faaliyetlere katılmıştır. Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukları alanında uluslararası tanınırlığa sahip değerli araştırmacılardan eğitimler ve dersler alan Bayraktar, dil ve konuşma bozukluklarına yönelik gönüllü faaliyetler, sosyal sorumluluk projeleri, uluslararası Erasmus projelerinde görev almıştır.

Konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu, gecikmiş dil, edinilmiş dil, ikinci dil bozuklukları, disleksi özgül öğrenme güçlüğü, ses bozuklukları, beslenme bozuklukları, yutma bozuklukları, motor konuşma bozuklukları, dudak damak yarıklıkları, beslenme bozuklukları ve alternatif destekleyici iletişim uygulamaları üzerine 100'den fazla vaka üzerinde çalışma fırsatı bulan Elif Oben Bayraktar, Beylikdüzü’nde bulunan Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermektedir.

Eğitimler

Türkçe Alternatif Destekleyici İletişim Sistemi Eğitimi - 2023
Pediatrik Yeme Bozukluklarına Vakalarla Bütünsel Yaklaşım - 2023
4.Nörobilim Kongresi Katılım Sertifikası - 2023
11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Katılım Sertifikası - 2023
Çocuklarda Anlatı Becerilerinin Makro ve Mikro Yapılar Bağlamında Uygulamalı Değerlendirilmesi
Interpreting Images for Speech and Swallowing - 2023
Dil ve Konuşma Terapistleri için Serebral Palside Değerlendirme ve Müdahale - 2023
Search Strategies to Maximize Your Search Experience Katılım Sertifikası - 2023
Dinamik Zamansal ve Dokunsal İşaretleme (DTTC) Eğitimi   - 2023
Praksi ve Yürütücü İşlevler : Motor ve Bilişin İlişkisi Eğitimi - 2022
DIR Floortime 101 Sertifikası (The Interdisciplinary Council of Development) - 2021
4.Uluslararası Kapsamlı Damak Yarığı Çalıştayı 2021 
TEDİL Uygulayıcı Sertifikası  - 2021
TÖDİL Uygulayıcı Sertifikası  - 2021
ETEÇOM 2 Uygulayıcı Sertifikası (Pilumunus Özel Eğitim ve Danışmanlık) - 2020
Ankara Gelişim Tarama Envanteri Uygulayıcı Sertifikası (Dilgem Akademi) - 2020
Etkili İletişim ve Beden Dili Eğitimi Sertifikası (İstanbul İşletme Enstitüsü)Türkçe Alternatif - 2020

Ödüller

3.Crazy Life Başarı Ödülleri Yılın Başarılı Dil ve Konuşma Terapisti Ödülü
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) programı 3.'lüğü
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğ+rencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 4000 Türk Lirası hibe desteği
İstanbul Medipol Üniversitesi Bölüm Derecesi Bursu

Projeler

Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Türkçe Sesletime Yönelik Farkındalıkları ve ı-ö-ü Ünlülerini Sesletim Becerilerinin Akustik İncelenmesi (2022- halen)

Okul Öncesi Dönemde Kafiye Farkındalığının Dijital Aplikasyonla Desteklenmesi , TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2021-2022, İstanbul (proje yürütücüsü)

Türkçe Konuşan Çocukların Fonemik Farkındalık Becerilerini Desteklemeye Yönelik Dijital Aplikasyon Prototipinin Geliştirilmesi , TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Projesi,İstanbul, 2021, (proje yürütücüsü ve sorumlusu)

Bilimsel Çalışmalar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
B1. Bayraktar, F.O., Sarı, A., Ergörmüş, M.N., 2022, "Akçaağaç Şurubu İdrar Rahatsızlığına (MSUD) Sahip Bireyin Ses ve Konuşma Özelliklerinin İncelenmesi". Voice Istanbul 2022 International Conference on Voice in All Aspects, 14-17 Nisan 2022, İstanbul, Türkiye

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
E1. Bayraktar, F.O., Erkan Soysal, S., Özsoy, S., Günhan Şenol, N.E., Bulut, T. 2023, "Okul Öncesi Dönemde Kafiye Farkındalığının Dijital Aplikasyonla Desteklenmesi". "7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi", 5-8 Ekim 2023, Eskişehir, Türkiye

E2. Bayraktar, F.O., "Estetik Cerrahi Sırasında İnme Geçiren Hastanın Dil, Konuşma ve Beyin Görüntülemelerinin İncelenmesi".
4. Ulusal Nörobilim ve Tıp Kongresi, 3-4 Haziran 2023, İstanbul, Türkiye

E3. Karamete, A., Bayraktar, F.O., Özsoy-Tanrıkulu, B., Çavuş, Ö., Sofu-Suroğlu, M., 2023, "Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Türkçe Sesletime Yönelik Farkındalıkları". 11. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 19-21 Mayıs 2023, İstanbul, Türkiye