Filial Terapi (Ebeveyn-Çocuk İlişkisi)

Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği, aile içi sorunların çözümünü sağlayan, 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Bu terapi, hem normal gelişim gösteren hem de duygusal, davranışsal ve gelişimsel güçlükleri olan çocuklara uygulanır. Bu terapötik model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve problemlerle başa çıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar.

Filial terapi, anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan kısa dönemli bir terapi programı olarak tanımlanabilir. Terapi sürecinde ebeveynler terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar. Çocukların, duygularını ortaya koyma ve sorunlarını çözme sürecinde oyunu kullanmak aile içindeki her üye için rahatlatıcı ve değişimi sağlayan bir etkendir. Bu sayede anne-babalar çocuklarını daha iyi anlar ve onlarla kurdukları duygusal bağlar güçlenir.

Neden Etkilidir?
 • Filial terapi bir aile terapisi modelidir.
 • Anne-baba ve terapist arasındaki kabul edici, olumlu, destekleyici, beceri odaklı, güven verici ve samimi ilişki, direnci azaltır ve anne-babanın öğrenmeye ve değişime açık olmasını sağlar.
 • Yönlendirilmemiş oyun görüşmeleri çocuğun kendi duygularını ve ihtiyaçlarını keşfetmelerini sağlar, sorun çözme becerilerini geliştirir ve ebeveynlerine duyduğu güveni artırır.
 • Terapist, empati, kabul, modelleme, pekiştirme ve yeniden çerçeveleme gibi becerileri kullanarak, anne-babaların çocuklarını ve kendilerini daha iyi anlamalarını sağlar. Anne-babalar kendilerini güvende hissettikçe, olayları daha açık görebilir, daha kabul edici olabilir ve daha iyi ilişkiler geliştirebilirler.
 • Özel oyun seanslarına anne-babalar ve tüm bakım verenler katılabilirler.
 • Oyun oynayabilme ve kahkaha aile içi ilişkilerde güçlü bağlar yaratır. Aile üyeleri daha sağlıklı etkileşimlerde bulunarak birbirleriyle daha fazla duygusal yakınlık sağlarlar.

FİLİAL TERAPİYE KATILAN ÇOCUKLARDA NASIL DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞİR?
 • Duygularını ve düşüncelerini daha iyi ifade ederler.
 • Güvenli ve kabul edici terapi ortamında sorun çözme becerilerini geliştirirler.
 • Öz kontrollerini geliştirmeyi öğrenirler.
 • Gerçek hayatta yaşadıkları olayları hayali oyunlarla canlandırarak çözüm bulmaya çalışırlar.
 • Anne ve babalarına duygusal olarak daha yakın hissederler.

FİLİAL TERAPİYE KATILAN ANNE-BABALARDA NASIL DEĞİŞİMLER GERÇEKLEŞİR?
 • Anne-baba olma becerileri gelişir ve ailede sağlıklı hiyerarşi kurabilecekleri rolleri geliştirirler.
 • Çocuklarının duygularını ve davranışlarını daha iyi anlarlar.
 • Problem çözme becerileri gelişir.
 • Empati kurabilme ve uygun şekilde sınır koyma becerilerini öğrenirler. Bu sayede çocukla olan etkileşimlerinde sürekliliği ve dengeyi sağlayabilirler.

FİLİAL TERAPİ SÜRECİ NASIL İLERLER?
 • Filial terapi, 10 oturumdan oluşan bir grup terapisi yada bireysel danışmanlık modelidir.
 • Oturumlar genel olarak 60 ila 90 dakika arasında sürer.
 • İlk 4 oturumda ailelere eğitim verilir.
 • 2. oturumdan sonra ailelere özel bir oyuncak listesi verilir ve 4. oturum öncesinde bu listedeki oyuncakları temin etmeleri istenilir.
 • İlk 4 oturum tamamlanınca aileler çocuklarıyla özel oyun saati uygulamaya başlarlar. 30 dakika devam eden bu oyunlar kamerayla kaydedilerek bir sonraki oturuma getirilir.
 • Kaydedilen bu özel oyun seansları 5. oturumdan itibaren değerlendirilir.
 • Her oturumdan sonra ailelere ödevler verilir ve bir sonraki oturuma kadar bu ödevleri yapmaları istenilir.
 • 10. oturumda genel bir değerlendirme yapılarak filial terapi eğitimi sonlandırılır.