Dil ve Konuşma Terapisi


Dil ve konuşma terapisi (DKT), iletişim, dil, konuşma, ses veya yutma bozukluğuna sahip olan çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ya da yaşlılık dönemindeki her yaştan bireye terapi veya danışmanlık hizmetlerinin sunulmasını içerir. Bu hizmetler bireysel, yüz yüze veya online terapi olarak sunulabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi Hangi Durumlarda Uygulanır?
  • Kekemelik,
  • Gecikmiş Dil ve Konuşma
  • Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon ve Fonolojik Bozukluklar)
  • Apraksi ve Dizartri
  • Afazi

Dil Bozukluğu Nedir?
Dil bozukluğu, konuşulan ve yazılan iletişim sistemlerini anlamada ve/veya kullanmada yaşanan bozukluktur. Dil bozukluğu, dilin semantik (anlam bilgisi), sentaktik (cümle yapısı), morfolojik (eklerin kullanımı), fonolojik (ses bilgisel dağarcık) ve/veya pragmatik (dilin bağlama uygun kullanımı) becerilerini etkileyebilmektedir. Bu bozukluk, insanların söylediklerini anlamada (alıcı dil bozukluğu) ve/veya düşünceleri ifade etmede (ifade edici dil bozukluğu) güçlük olarak görülebilmektedir.

Konuşma Bozukluğu Nedir?
Konuşma seslerinin üretiminde, konuşma akıcılığında ve/veya konuşmanın motor becerilerinde görülen bozukluklar konuşma bozukluğu olarak adlandırılır.

Çocuğumdaki Konuşma Problemine Biz Mi Sebep Olduk?
Bir çocuğun konuşma problemine doğrudan anne-babasının sebep olması mümkün değildir. Çoğu zaman bir konuşma probleminin ortaya çıkmasında ailede konuşma bozukluğu öyküsünün olması, çocuğun bilişsel, motor becerileri, mizacı ve iletişimsel çevresi gibi birden çok faktör bir arada rol oynayabilir.

Konuşma Terapisine Ne Kadar Süre Gitmeliyiz?
Konuşma terapisi süreci bireye ve bozukluğa göre değişiklik göstermektedir. Burada önemli olan her bireye özel bir program oluşturulmasıdır. Dil ve konuşma terapisti değerlendirme seansından sonra bireyin ihtiyacına yönelik zaman planlaması oluşturabilir. Ancak bu zamanlama ailenin süreçteki işbirliği, devamlılık, çocuğun motivasyonu gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir.