Denver Gelişimsel Tarama Testi

Denver Gelişimsel Tarama Testi (DDST) 1967 yılında, altı yaşına kadar gelişimsel sorunları olan çocukları tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yaştaki çocukların yaşıtlarına göre gelişimlerinin ne düzeyde olduğunu saptamak için kullanılmaktadır.

4 bölüm, toplam 116 maddeden oluşmaktadır. Bir zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

Testler çocuk gelişiminin dört alanını ele almaktadır:
  • Kişisel-sosyal (Örneğin; el sallama),
  • İnce motor ve adaptif (Örneğin; bardağa blok koyma),
  • Dil (Örneğin; kelimeleri birleştirme)
  • Kaba motor (Örneğin; zıplama)

Bu testin diğer yaygın gelişimsel tarama testlerinden farkı, testi uygulayan kişinin çocuğu doğrudan test etmesidir. İletişim kurmakta zorlanan, iyi bir gözlemci olmayan ebeveynler düşünülerek doğrudan çocuklara uygulanan bu test oluşturulmuştur.