Gesell Gelişim Testi

Gesell Gelişim Testi, 3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, zeka gelişimlerinin yaşlarına göre ne düzeyde olduğu ile ilgili genel bilgiler veren bir testtirTest okul öncesi çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimleri ile ilgili yorumlarda bulunulabilir.

İki ayrı uygulaması vardır:

  • Ayrı ayrı hazırlanmış 7 kart sıra ile 5 saniye gösterilir. Daha sonra kartlar kapatılarak çocuğun gördüğü resimlerin aynısını çizmesi istenir.
  • Boş bir kağıda daha önce şekiller çizilerek çocuğa verilir ve çocuğun şekillerin aynısını bakarak yanlarına yapması istenir.

Test aynı zamanda kısa süreli hafızayı değerlendirir ve buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.