Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel süreçlerini değerlendirmede kullanılan bir testtir. Bu envanterde direk çocuk ile çalışılmaz; bunun yerine çocuğun bakımını sağlayan kişiden alınan bilgiler ile puanlama yapılır.

AGTE ile çocuğun dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri alanlarındaki gelişimleri değerlendirilir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla hangi becerileri yerine getirip getirmediği kaydedilir.

Bu envanter gelişimsel geriliği olan ve risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tespit edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesine fırsat vermesi açısından oldukça büyük önem taşır.