Bender-Gestalt Testi

1938 yılında çocuk psikiyatristi Lauretta Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçe'ye uyarlanmıştır.

Bender-Gestalt Testi, 3 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde görsel-motor işleyişi, gelişimsel bozuklukları ve nörolojik bozuklukları değerlendiren, psikologlar tarafından kullanılan psikolojik bir testtir. Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.

Test, farklı geometrik tasarımları resmeden 9 dizin kartından oluşur. Kartlar tek tek sunulur ve deneklerden bir sonraki kart gösterilmeden önce tasarımı kopyalamaları istenir. Test sonuçları, kopyaların doğruluğu ve organizasyonuna göre puanlanır.