CAS (Bilişsel Değerlendirme Sistemi) Testi

CAS Testi, 5-17 yaşları arasındaki bireylerin Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. İstanbul Üniversitesi PDR Bölümü tarafından Türkçe Standardizasyon'u yapılan test, PASS Terorisi'ni esas alan düşünce sistemi üzerine inşa edilmiştir.

PASS Teorisi, zekayı bilişsel işlemler olarak yeniden kavramsallaştıran bir görüş ortaya koymaktadır. Bu teori insanın bilişsel fonksiyonlarını, bilginin zeminini oluşturan işlemler olarak kabul edilen Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl bilişsel işlemlere dayandırmaktadır.

Testin uygulama süresi 1 saatten iki saate kadar sürebilmektedir. CAS (Cognitive Assessment System), son zamanlarda ortaya atılmış olan; “Zeka bilişsel işlemlere dayanır” görüşünü esas alan ve bu yönüyle geleneksel zeka testlerinden farklı olan güncel bir testtir.