Çocuk Algılma Testi (CAT)

Psikiyatrist ve psikolog Leopold Bellak ve Sonya Sorel Bellak tarafından geliştirilen ve ilk olarak 1949 yılında yayınlanan Çocuk Algılama Testi (CAT - Children's Apperception Test), Tematik Algı Testi (TAT) adı verilen resimli hikaye testine dayanmaktadır. Orijinal CAT oluşturulurken, TAT'de tasvir edilen insan figürleri yerine hayvan figürleri kullanılmıştır. Bunun sebebi; testin uygulanacağı yaş grubu olan 3 ila 10 yaş arasındaki çocukların hayvan çizimleriyle daha kolay özdeşleşeceği varsayılmıştır.

Test 10 adet karttan oluşmaktadır. Bu kartlarda psikoseksüel gelişim dönemlerindeki temel çatışmaları yansıtacak figürler kullanılmıştır. Uygulanması 20 ila 45 dakika süren CAT, eğitimli bir profesyonel (psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen veya özel eğitimli bir çocuk doktoru) tarafından klinik, araştırma veya eğitim ortamında gerçekleştirilir. Test doğrudan terapide veya diğer ortamlarda bir oyun tekniği olarak kullanılabilir.

Çocukla dikkatlice yakınlık kurduktan sonra, testi uygulayan kişi çocuğa belirli bir sırayla birbiri ardına kartlar gösterir (uygulayan kişiye bağlı olarak 10'dan daha az kart kullanılabilir) ve çocuğu karakterler hakkında başı, ortası ve sonu olan bir hikaye anlatmaya teşvik eder. Muayene eden kişi çocuktan tasvir edilen sahneye neyin yol açtığını, karakterlerin duygularını ve gelecekte neler olabileceğini anlatmasını isteyebilir.