Bireysel Danışmanlık Hizmeti

Bireysel Danışmanlık, danışan ile psikoloğun ortak bir iletişim kurarak yaptığı çalışmalardır. Bu çalışmalar danışanın, somatik tepkilerini, davranışlarını, inanışlarını, ilişki problemlerini ve günlük hayatını etkileyen bir takım duygu ve davranışlarını çözmeyi hedefleyen görüşmelerdir.

Birçok insan bireysel danışmanlığa gelmekte zorluk çekerler. İlk seansa gelen birçok danışan umut, heyecan ve korku duygularını hissedebilir. Bunun sebebi kişisel problemlerimizi yabancılarla konuşmaya alışkın olmadığımızdan kaynaklıdır. İlk seansınızda sizi nelerin beklediği bilmek sizi rahatlatabilir. Randevu alırken bu hislerinizi dile getirmeniz ve bilgi almanız sizi rahatlatacaktır.

İlk Bireysel Danışmanlık seansında, psikolog danışanı yakından tanıyabilmek adına sorular sorar. Bu sorular esnasında psikoloğunuza danışmanlıktan beklentilerinizi, ne sebeple orada olduğunuzu açık bir şekilde belirtmeniz psikolog tarafından beklenilmektedir. Bu şekilde psikoloğunuz ile birlikte iş birliği yaparak iletişim kurabilirsiniz.

Bireysel Danışmanlığın amaçları şu şekilde sıralanabilir:
 • Danışanın duygusal zorluklarının üstesinden gelmek,
 • Davranış ve tutumlarını düzenleyebilmek,
 • Sosyal ilişkilerini sağlayabilmek,
 • Kendine olan güvenini arttırmak
 • Sorunlar ile başa çıkma kapasitesini arttırabilmek,
 • Kendini tanıyabilmek

Bireysel danışmanlık genellikle haftada 1 gün şeklinde biçimlendirilir. Seanslarınızın sıklığını psikoloğunuzla beraber değerlendirebilirsiniz.

Bireysel Danışmanlıkta genellikle çalışılan konular:
 • Depresyon
 • Kaygı/anksiyete bozuklukları (obsesyonlar, fobiler, panik atak)
 • Yeme bozuklukları
 • Kayıp, yas ve travmalar
 • Özgüven eksikliği
 • Stresle başa çıkma, öfke kontrolü
 • Motivasyon
 • Kendini tanıma, kişilik bozuklukları (borderline, narsisizim, şizoid, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu)