Psikolog Sümeyye Betül İşcan


15 Kasım 1989 yılında Mersin’de dünyaya gelen Psikolog Sümeyye Betül İşcan, ilk ve orta öğrenimini İzmir ve İstanbul’da tamamlamıştır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Yüksek Onur Derecesi ile mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmektedir.

Akademik eğitimi süresince katıldığı projeler, alanına yönelik yaptığı bireysel okumalar ve farklı kurumlarda edindiği staj tecrübeleri ile mesleki anlamda kendini hazırlamıştır. Balıklı Rum Hastanesi’nde Amatem’de yatarak tedavi edilen alkol ve madde bağımlısı hastaların ve Psikiyatri Servisinde yatarak tedavi edilen majör depresyon, bipolar duygudurum bozukluğu, şizofreni hastalarının tedavi süreçlerinde bulunmuştur. Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’nde (AKDEM) çocuk, ergen ve yetişkinlerle yapılan ilk görüşmelere katılmıştır. Yine aynı kurumda gelişim geriliği olan çocuklara yönelik düzenlenen sosyal becerileri artırmaya yönelik oyun etkinliklerinde aktif rol almıştır. NPİstanbul Beyin Hastanesi’ndeki klinik stajı boyunca genel pskiyatri bölümünde yatan hastalara testör olarak hizmet vermiş, grup terapileri ve SAMBA eğitimlerine katılmıştır.

2021 yılından beri Akasya İletişim Bülteni’nde psikoloji köşesinde yazarlık yapmaktadır. Ağırlıklı olarak çocuk, ergen ve ailelerle çalışan Psikolog Sümeyye Betül İşcan, Luna Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde danışanlarına hizmet vermektedir.

Eğitimler

Moxo Çeldiricili Dikkat Testi Uygulama Sertifikası - Moxo Türkiye
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Eğitimi - Vahdet Görmez- Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Filial Terapi Eğitimi - Reyhana Seedat (APT Onaylı)
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi - Reyhana Seedat (APT Onaylı)
Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulama Sertifikası- Ruh Sağlığı Derneği
Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Uygulayıcı Sertifikası